Me forstår bygda.

Heilskapleg marknadsføring med lokal forankring.

Mediesmio er eit lite byrå på Voss som jobbar med kommunikasjon, reklame og marknadsføring.

Me brenn for synleg, tydleg og effektiv kommunikasjon i alle kanalar! 

 

Les meir om Mediesmio    

Prosjekt

Vossenergi paa ipad
Voss Energi

Innhald og ny nettside for ei av bygdas viktigaste verksemder, drifta på fornybar vossakraft.

Vegtilsynet landscape
Vegtilsynet

Vegtilsynet jobbar for færre døde og hardt skadde i trafikken. Me gav nettsida deira eit solid løft på designfronten!

Mediesmio kveik webside
Kveik

Identitet, design og nettsideløysning for arbeid- og inkluderingsverksemda Kveik på Voss.

  • KLAR RUNDE2 MCCANN SVERREHJORNEVIK 0732

Tenester

Kveik mediesmio workshop sverrehjornevik 06690

Strategi

Mediesmio webimg tjenester design

Grafisk design

Mediesmio ansatte sverrehjornevik 9770

Tekst

WIDEROE SOGNDAL 5174

Foto og video

Våre kundar og partnarar

SHJ4717

Få siste nytt frå Mediesmio!
 

Meld deg på vårt nyhendebrev