Nyhende

Filtrer:
Vosssparebank hansingeklette bydgasinbank mediesmio sverrehjornevik 2160

06. juli 2023

Blinkskot frå bildearkivet

Trass skulderskade og operasjon etter railsession i påsken 2023, har Sverre Hjørnevik vore høgt og lavt med kameraet sitt so langt i år, på oppdrag frå mange ulike kundar. Her er nokre av  blinkskota!

Mediesmio kveik mockup mobil

29. august 2023

Inkluderande design og lokale løysingar

Sjekk ut dei nye nettsidene me har laga for Kveik og Voss Parkering

Mari hole designer mediesmio 5729 Enhanced NR

29. august 2023

Møt vår grafiske designar Mari

Mari Hole frå Ellingsøya i Ålesund har glidd rett inn i Mediesmio-kulturen med strålande designarbeid, friske idear og eit vinnande, humørfylt vesen. Også fekk me ein sosial Alaska-husky med på kjøpet!

Mediesmio irriterende reklame
Irriterande reklame!

Reklame har vorte meir irriterande dei siste åra, i følge ei undersøking. Kva kan me gjere for å skape reklamekampanjar som engasjerer i staden for å irritere?

SHJ4717
Me forstår bygda

Samarbeid med lokale verksemder har vore essensielt for utforminga av Mediesmio. For å lukkast med marknadsføring må ein vera tilstades og lyttande i møte med kundar og målgrupper.

Mediesmio strategisk marknadsplan
Strategisk marknadsplan

Tenkjer du på strategi- og marknadsplanar som unyttig skrivebordsfyll, utan praktisk verdi? Om du fylgjer desse fem tipsa er sjansen stor for at du skiftar meining.

Mediesmio nynorsk nettstad
Nynorske nettsider

Søkemotorar nedprioriterer nynorske nettsider blant søketreffa sine – her er det me kan gjere for å sikra at nettsida di vert godt synleg på tross av språkvalet.

NORRONA FALKETIND SVERREHJORNEVIK 13558
På tide med ekstern kommunikasjonshjelp?

Dei siste åra har det vorte stadig meir populært blant verksemder å setje bort IT-,økonomi- og HR-arbeid til eksterne medhjelparar. No er tida komen for å gjere det same med marknadsføringstenester.