Om oss

SHJ4717

Me leverer komplette tenester innan marknadsføring, med fokus på verksemder i vestlandsregionen. 


Med kompetanse innan digital og praktisk marknadsføring, kommunikasjonsstrategi, webdesign, sosiale medium, foto/video, tekst- og innhaldsproduksjon kan me tilby gode løysingar for alle som vil verta meir synlege, tydelege og effektive når det kjem til kommunikasjon i ulike kanalar.

Val av målform er ein viktig del av identiteten til verksemder, og me er opptekne av å kunna tilby tekstproduksjon, nettsider og kommunikasjonstenester på nynorsk til alle som ynskjer det, i dei kanalar der det høver.

Me har fokus på kvalitet i alle ledd i marknadsføringsarbeidet. Dette inneber tett samarbeid med kunden, for å finna kommunikasjonsløysingar som forvaltar ynska og grunnverdiane til verksemda på best mogeleg vis. Vår erfaring er at heilskapleg kommunikasjon sett i system gir betre effekt og meir kostnadseffektiv marknadsføring – dette kan me hjelpa deg med.

Kommunikasjons- og mediebyrået Mediesmio vart starta opp på Voss i 2021.

Mediesmio ansatte sverrehjornevik 9770

Lars Finborud
Møt vår tekstguru og martech-spesialist! Han fiksar tydeleg og effektiv skriftleg kommunikasjon på alle flater, frå nettside til nyhendebrev, trykksaker og sosiale medium.
lars@mediesmio.no482 09 158

Mari hole designer mediesmio 5729 Enhanced NR

Mari Hole
Mari har utvikla identitetar for store og små merkevarer, og er dessutan ein kløppar på illustrasjon og UX-design.
mari@mediesmio.no469 51 966

Kveik mediesmio workshop sverrehjornevik 06690

André Bjørkhaug
Dagleg leiar André er Mediesmio sin spesialist innan merkevarebygging og strategi, med lang fartstid som leiar i nasjonale merkevarer.
andre@mediesmio.no911 79 813

83680 AEA 220 C 4510 8508 9 FB52 B6 CE5 D1

Sverre Hjørnevik
Sverre har levert foto og video til fleire store nasjonale og internasjonale kundar gjennom karriera si. Han brenn for tydleg og heilskapleg kommunikasjon gjennom innhaldsproduksjon.
sverre@mediesmio.no906 52 573