Om oss

SHJ4717

Me leverer komplette tenester innan marknadsføring, med fokus på verksemder i vestlandsregionen. 


Med kompetanse innan digital og praktisk marknadsføring, kommunikasjonsstrategi, webdesign, sosiale medium, foto/video, tekst- og innhaldsproduksjon kan me tilby gode løysingar for alle som vil verta meir synlege, tydelege og effektive når det kjem til kommunikasjon i ulike kanalar.

Val av målform er ein viktig del av identiteten til verksemder, og me er opptekne av å kunna tilby tekstproduksjon, nettsider og kommunikasjonstenester på nynorsk til alle som ynskjer det, i dei kanalar der det høver.

Me har fokus på kvalitet i alle ledd i marknadsføringsarbeidet. Dette inneber tett samarbeid med kunden, for å finna kommunikasjonsløysingar som forvaltar ynska og grunnverdiane til verksemda på best mogeleg vis. Vår erfaring er at heilskapleg kommunikasjon sett i system gir betre effekt og meir kostnadseffektiv marknadsføring – dette kan me hjelpa deg med.

Kommunikasjons- og mediebyrået Mediesmio vart starta opp på Voss i 2021.

Mediesmio ansatte sverrehjornevik 9770

Lars Finborud – Tekstforfattar og digital marknadsførar
Møt vår tekstguru og martech-spesialist! Han fiksar tydeleg og effektiv skriftleg kommunikasjon på alle flater, frå nettside til nyhendebrev, trykksaker og sosiale medium.
lars@mediesmio.no482 09 158

Mari hole designer mediesmio 5729 Enhanced NR

Mari Hole – Senior digital designar
Mari har utvikla identitetar for store og små merkevarer, og er dessutan ein kløppar på illustrasjon og UX-design.
mari@mediesmio.no469 51 966

Kveik mediesmio workshop sverrehjornevik 06690

André Bjørkhaug – Dagleg leiar
André er Mediesmio sin spesialist innan merkevarebygging og strategi, med lang fartstid som leiar i nasjonale merkevarer.
andre@mediesmio.no911 79 813

83680 AEA 220 C 4510 8508 9 FB52 B6 CE5 D1

Sverre Hjørnevik – Innhaldsprodusent
Sverre har levert foto og video til fleire store nasjonale og internasjonale kundar gjennom karriera si. Han brenn for tydleg og heilskapleg kommunikasjon gjennom innhaldsproduksjon.
sverre@mediesmio.no906 52 573